Mateřská škola Klíčany

 

 

Historie budovy MŠ se datuje od roku 1911, kdy byla postavena jako škola obecná, později základní. V roce 1982 byla budova zrekonstruována na MŠ. V roce 2010 došlo k výměně oken, proběhla rekonstrukce kuchyně a umývárny pro děti, MŠ byla zateplena a  získala novou fasádu. V roce 2013 následovaly stavební úpravy půdních prostor a kapacita mateřské školy tak byla rozšířena o nové oddělení pro 20 dětí - Oddělení Rybičky, posléze bylo zažádáno o navýšení kapacity oddělení na 24 dětí. Celková kapacita mateřské školy tedy v současnosti činí 48 dětí, MŠ je dvoutřídní (Rybičky, Žabičky), třídy jsou věkově smíšené. Jako samostatný právní subjekt funguje MŠ od roku 2003.

 Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Náš ŠVP PV nese název "Klíč pro život".

 Naše MŠ je již několik let zapojena do projektu "Medvídek Nivea". Jedná se o integrační a vzdělávací projekt zaměřený na různá témata, týkající se života a dění kolem nás. Projekt je realizován pod záštitou společnosti Beiersdorf a vyjadřuje klíčovou hodnotu značky Nivea - péči o rodinu, jakožto základní stavební kámen naší společnosti. Na projektu spolupracují vysoce kvalifikovaní zástupci pro předškolní výchovu a vzdělávání z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. V letošním školním roce také využíváme projekt "Veselí předškoláci" zaměřený na přiměřený rozvoj všech gramotností dětí, který je dostupný na internetových stránkách a vytvořených pedagogy.

 

Byli jsme také zapojeni do projektů MŠMT financovaných EU:  Šablony pro MŠ Klíčany I, Šablony pro MŠ Klíčany II,  Šablony pro MŠ Klíčany III.                                                                                     

 V současnosti je to projekt OP JAK pro MŠ Klíčany.

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)