Uzavření MŠ

Vážení rodiče,

dne 21.9.2021 bude naše škola uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu.

 

Vedení školy

Kroužky 2021-22

Kroužky v MŠ

Angličtina

Angličtina v naší MŠ. Vede jí pí. Drahomíra Vachalcová. V kurzu je max. 8 dětí, cena jedné vyučovací hodiny činí 45,- Kč, trvá 30 minut. Své

děti můžete přihlásit i telefonicky na tel.: 604388695. Angličtina bude v pondělí a ve středu od 15:30 hodin.

Dramatický kroužek – hrajeme si s pohádkou

V kroužku se děti seznámí s klasickými českými pohádkami, budeme hrát divadlo – loutkové, pantomimu či činohru, zkusíme pohádky sami vyprávět, zazpívat,

recitovat. Vyrobíme si loutky, kostýmy, kulisy.

Cílem je podpořit vyjadřovací schopnosti dětí. Výhodou je počet dětí v kroužku – max. 10

Kroužek bude pravděpodobně probíhat od října v pondělí od 16:10 hodin. Cena 50 Kč,- za vyuč. Hodinu (40 minut). Kroužek vede Kateřina Železníková (učitelka

Rybiček)

Hudební kroužek

V kroužku se zaměřujeme na rozvoj sluchového vnímání, zpíváme písničky, provádíme dechová cvičení, rytmizujeme na Orffovy nástroje, hrou doprovázíme hudební

ukázky různých hudebních skladeb, učíme se hrát na flétnu. Výhodou je počet dětí v kroužku – max. 10 – 12.

Kroužek bude probíhat od října v úterý od 15:30 hodin. Cena 50,- Kč za vyuč. hodinu (40 minut). ). Kroužek vede Kateřina Železníková (učitelka Rybiček)

                                                                                     

Těšíme se na vaše děti

Třídní fond, platba

Vážení rodiče,

 

ve školce máme třídní fond, který je používán na nákup hygienických potřeb, financování kulturních počinů a školních akcí či výletů, drobných dárků pro děti.

Do třídního fondu vybíráme celkem 1040,- Kč v září (540,- Kč za školní rok na drobné dárky pro děti a na hygienické potřeby a dále 500,- Kč na kulturní akce).

Příspěvek na kulturní akce se vybírá minimálně 2x za školní rok, je vyúčtováván dle účasti dětí na akcích. Účet pro třídní fond: 6074036329/0800.

Při odesílání platby uveďte vám přidělený variabilní symbol, platbu uskutečněte prosím v průběhu září 2021.

 

Ředitelka školy

Podmínky otevření MŠ, platba

Vážení rodiče,

nadešel čas, kdy se naše škola opět otvírá dětem, a sice 1.9.2021.

Děti ve školce budou bez roušek, ani testování není potřeba. Rodiče při vstupu do prostor MŠ musí mít respirátor a použít desinfekci na ruce. Do školky jsou přijímány pouze děti, které nevykazují známky infekčního onemocnění (např. rýma, kašel, vyrážka…).

Upozorňuji na změnu výše školného – z 500,-Kč na 550,- Kč, stravné zůstává nezměněno 860,- Kč. Celkem tedy posílejte do MŠ 1410,- Kč vždy do 15. dne v měsíci na účet č. 19-428635349/0800, variabilní symbol, který jste v MŠ obdrželi, zůstává stejný. Rodiče nově přijatých dětí obdrží v.s. při příchodu do MŠ.

Přeplatky za školní rok 2020/21 obdržíte během září 2021. Děti plnící povinnou školní docházku – předškoláci neplatí školné.

Ředitelka školy

Poděkování za sponzoring školy

Naše Mateřská škola Klíčany mnohokrát děkuje dále uvedeným firmám za finanční či věcné sponzorské dary:

 

                                                                      Maso- uzeniny Miloš Křeček

                                                                      Belarus - traktor, s.r.o.

                                                                      Veterina Klíčany MVDr. Pavel Anton

                                                                      Reisswolf likvidace dokumentů a daty, s.r.o.

                                                                      Trix - desinfekční prostředky

                                                                      K+B U Expertu 91

 

Mgr. Hřebíková, ředitelka školy

Další články...

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)