Plavání 2019-20 - úhrada

Vážení rodiče,

pokud jste Vaše dítě přihlásili na plavecký kurz, žádáme Vás o úhradu částky 1800,- Kč na účet školy č.: 428635349/0800 co nejdříve, nejpozději do konce září 2019.

U platby uveďte variabilní symbol přidělený dítěti v MŠ a do zprávy pro příjemce uveďte „plavání 2019-20“.

 

Mgr. Hřebíková, ředitelka školy

průkazová fotografie

Vážení rodiče,

dodejte prosím na třídu  fotografii vašeho dítěte - formát průkazové fotografie.

Foto bude umístěno na tablo třídy.

 

Děkujeme za spolupráci učitelky MŠ

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

Zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční v pondělí 9.9.2019 se od 15:30 h.

Mgr. Hřebíková, ředitelka školy

Třídní fond

Vážení rodiče,

jako každým rokem i letos vybíráme v hotovosti na třídách 1040,- Kč (500,- je určeno na kulturní akce, 540,- na hygienické potřeby a drobné dárky pro děti). Noste částku prosím přesně, nejlépe do 15.9.2019.

Za kolektiv MŠ     Bc. Katka Železníková

Kroužky 2019-20

Nabídka kroužků pro děti ve školním roce 2019/20

Úterý odpoledne:   „Zpíváme a tancujeme i na flétnu si zahrajeme“

Hudební kroužek s flétnou, bude probíhat od října 2019 v MŠ v prostorách oddělení Rybičky, od 15:30 h do 16:15 h., cena za 1 lekci 50,- Kč. Pro účast v kroužku se doporučuje dětem zakoupit sopránovou zobcovou flétnu Yamaha – YRS24-B. 

Kromě muzicírování na flétnu a Orffovy hudební nástroje se děti učí intonovat jednoduché písně, tím rozvíjejí své sluchové vnímání (rozlišují výšku a délku tónu, dynamiku, rytmizují), učí se jednoduché tanečky, ztvárnit hudbu pohybem, reagovat na konkrétní na hudební signály. Aktivity v kroužku přispívají k optimálnímu slyšení rytmu řeči, rozvoji hudebního cítění (děti se seznamují s různými hudebními žánry prostřednictvím poslechových cvičení). Předpokladem hraní na flétnu je  nácvik správného dýchání, hraní je tak prevencí respiračních onemocnění. Všechny výše uvedené aktivity přispívají k rozvoji emoční inteligence dětí. Děti tak snadněji dokážou projevit své city, dříve je zvládnou, ovládnou a patří pak mezi sociálně zdatnější osobnosti.

Na „hodinu“, která je vedena hravou formou by děti měly nosit podepsanou flétnu. Další informace podá lektorka Bc. Kateřina Železníková tel. 728336516

 

Čtvrtek dopoledne:   „Plaveme

Plavání: Výuka bude probíhat v krytém bazénu v Kralupech nad Vltavou od 12.9.2019 do 30.1.2019 včetně, od 8:50 do 9:35 hodin. Kurz je doporučen pro děti od 4 let. Od mateřské školy budeme odjíždět v 8:00 hodin, nejdříve však přijďte s dítětem do třídy.

Celkem s dětmi absolvujeme 19 lekcí, cena za 1 lekci plavání je 58,- Kč, doprava při účasti 15 dětí (max. počet) je 43 Kč za 1 cestu tam a zpět.

Cílem plaveckého kurzu je, aby děti získaly vztah k vodě, odbourání strachu z hloubky a vodního prostředí, získání základních plaveckých dovedností – splývání, dýchání do vody, skoky a potápění, získání základů plaveckých způsobů - kraul, znak, prsa s pomůckami. U dětí, které již prošly předplaveckou výchovou, je cílem zlepšovat techniku provedení plaveckých stylů bez pomůcek.

Děti musí mít podepsané veškeré oblečení, které má dítě na sobě a v batohu: podepsané plavky, koupací čepici, ručník, igelitovou tašku a láhev s pitím na šroubovací uzávěr.

 

Čtvrtek odpoledne:   „Cvičíme

Pohybový kroužek, bude probíhat v prostorách oddělení Žabičky od října 2019 v rozmezí od 15:30 h do 16:15 h. cena za 1 lekci 50- Kč

Bližší informace podá lektorka Šárka Tondrová tel. 604142128

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)