Distanční výuka 24.11.21 - 3.12.21

Vážení rodiče,

úkoly v přiloženém souboru jsou určeny pro předškolní děti, při jejich plnění potřebují děti někoho dospělého, který nahradí učitelku.

Vedení MŠ

 

Attachments:
Download this file (Distanční výuka.pdf)Distanční výuka.pdf[ ]381 kB

Covid v MŠ

Oznamujeme, že z důvodu nákazy covid 19 je MŠ uzavřena od 24.11. do 3.12.2021 včetně. Po tuto dobu probíhá vzdělávání distančně. 

Otevření předpokládáme 6.12.2021. Přineste dětem čistá pyžama.

 

Vedení MŠ

Otevření MŠ

MŠ opět otvíráme 2.11.2021 v normálním režimu, oddělení budou dle potřeby spojována z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců.

Distanční výuka

Vážení rodiče,

níže přiložené soubory jsou určeny pro děti, které plní povinnou školní docházku - tedy pro předškoláky

Soubory prosím dětem vytiskněte a pomozte jim s jejich doplněním.  Pomocí se rozumí dohled či rada, nedělejte úkoly za děti.

 

V minulých týdnech jsme si s dětmi povídali o podzimu a o ovoci a zelenině, proto pokud půjdete na procházku, pozorujte změny v přírodě, počítejte listy, určujte jejich barvy, porovnávejte jejich velikosti, odstíny barev. Budete-li s dítětem vařit, ptejte se ho na názvosloví ovce/zeleniny, nechte ho plod zařadit do příslušné skupiny (ovoce/zelenina), ať určí počet slabik, první hlásku.

 

Probírali jsem i řadové číslovky, posílám námět na hru:

HRA s LISTY

Vytvořte tři řady listů, kdy každá řada má pět listů a dávejte si s dětmi hádanky typu:

"Ukaž mi druhý list ve třetí řadě" atp.

ztížit můžete: "ukaž mi první červený list ve druhé řadě" atp.

nebo zjednodušit: "Ukaž mi čtvrtý list v řadě".

Dbejte, aby děti počítaly ze správné, tedy levé strany (získávání čtenářské gramotnosti), vy dělejte záměrně chyby, aby Vás děti opravily (:

Attachments:
Download this file (BASNICKA A TVORENI.odt)BASNICKA A TVORENI.odt[ ]420 kB
Download this file (JEZEK GRAFOMOTORIKA.odt)JEZEK GRAFOMOTORIKA.odt[ ]284 kB
Download this file (POSTAVA.odt)POSTAVA.odt[ ]135 kB
Download this file (VYBARVOVANI PODLE CISEL.odt)VYBARVOVANI PODLE CISEL.odt[ ]69 kB

Covid 19 v MŠ - uzavření

Vážení rodiče, 

MŠ bude uzavřena určitě do konce tohoto týdne, dále Vás budeme informovat.

V případě, že potřebujete žádat o ošetřovné postupujte následovně:

  • Žádost vyplňuje zaměstnanec na stránkách MPSV (při nové žádosti musí vygenerovat číslo žádosti, které používá po celou dobu trvání OČR).
  • V případě, že zaměstnanec nemá možnost si Žádost o ošetřovné sám vygenerovat na stránkách MPSV (např. nemá PC apod.) požádá jinou osobu (např. vedoucího organizace, ředitele apod.) o vygenerování Žádosti o ošetřovné včetně čísla žádosti, které následně vyplní ručně.
  • Po vygenerování čísla žádosti lze vytisknout a vyplnit dle přiloženého návodu nebo v PC a pak vytisknout (tisk/export do PDF)
  • Zaměstnanec vyplněnou žádost podepíše a předá zaměstnavateli.

Link pro žádost k vyplnění https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd - poté "Vyplnit tiskopis"

 

O Ošetřovné z důvodu karantény žádají rodiče, jejichž děti chodí do Oddělení Žabiček a  byly přítomny v období od 13. do 15.10 a karanténa by jim měla být nařízena hygieniky. 

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)