Zápis do MŠ pro školní rok 2023-24

Zápis do MŠ se uskuteční prezenčně ve středu 10.5.2023 od 15:30 do 17:00 hodin . Tento Zápis je platný také pro cizince, kterým je poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

S sebou mějte:

 • OP zákonného zástupce,

 • rodný list dítěte,

 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte pokud není totožný s rodičem,

 • přihlášku dítěte do MŠ podepsanou oběma rodiči (ke stažení na webu MŠ) opatřenou evidenčním číslem přihlášky - o ně si zažádejte prostřednicvím tel. čísel: 736481578 nebo 731315843 nebo osobně (viz dále),. Evidenční čísla s formulářem přihlášky budou v MŠ k dispozici k vyzvednutí od 11.4.2023 na základě telefonické domluvy. Je nezbytné, aby byla přihláška potvrzena i dětským lékařem. Přihlášky se podávají v českém jazyce, ředitel akceptuje i dvojjazyčnou přihlášku.

Dále je možné zapsat dítě bez osobního kontaktu, a to tak, že pošlete oběma rodiči podepsanou a řádně vyplněnou přihlášku opatřenou evidenčním číslem (zažádáte si o ně telefonicky - viz výše) prostřednictvím:

 • datové schránky do 10.5.23

 • e - mailem, který musí být opatřen elektronickým podpisem do 10.5.23

 • poštou  - doručení do MŠ do 10.5.2023

 

Dítě je možné přihlásit k individuálnímu vzdělávání, tzn. bez docházky do MŠ. Zákonný zástupce oznámí písemně v době zápisu zájem o individuální vzdělávání dítěte předškolního věku - nejpozději do konce května. Individuální vzdělávání se uskutečňuje  následně bez docházky dítěte do MŠ. Termíny pro ověřování očekávaných výstupů jsou v průběhu listopadu či prosince. Jejich termín bude upřesněn a je pro zákonné zástupce závazný. U ověřování očekávaných výstupů musí být dítě přítomno. 

Obvyklé pro ověřování očekávaných výstupů je:

doložení portfolia dítěte, které se bude skládat z výtvarných prací, grafických a pracovních listů, fotografií (např. dětských staveb, her a výletů) ze seznamu doporučených básní, písní, literatury, návštěv dětských výstav a divadelních představení. Ověřování osvojování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru nad protfoliem.

Do MŠ jsou přijímány děti dle kritérií zveřejněných na našich webových stránkách a podle §50 Zákona o ochraně veřejného zdraví děti, které se podrobily povinnému očkování.

ředitelka školy

 

 

 

Attachments:
Download this file (Zápis do MŠ 23-24.odt)Zápis do MŠ 23-24.odt[ ]37 kB

Zahájení školního roku 2022-23

Vážení rodiče, 

velmi se těšíme na vaše děti, které s otevřenou náručí přivítáme 1.9.2022. Od tohoto dne je chod školy v normálním režimu, zatím bez kroužků. 

Pro nově příchozí děti je vstup do MŠ velkým životním krokem, nové prostředí, režim, lidé a najednou bez maminky či známé tety, proto apelujeme na rodiče, aby konzultovali adaptační program dítěte, který je u každého individuální s třídní učitelkou. 

První den doporučujeme pobyt nových dětí v MŠ max 2 hodiny.

Na shledanou  1.9. (:

 

Kateřina Železníková

zástupkyně ředitele

Děti přijaté pro školní rok 2022-23

Ředitelka MŠ Klíčany rozhodla podle § 34 Školského zákona a na základě žádosti zákonných zástupců o přijetí těchto dětí, v souladu s platnými kritérii, k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2022.

 

Evidenční čísla přijatých dětí:

222303

222327

222328

222311

222332

222312

222304

222334

222306

222313

222333

222308

006

   

 

 

Mgr. Ivana Hřebíková

V Klíčanech 25.5.2022

Covid 19 v MŠ - uzavření

Vážení rodiče, 

MŠ bude uzavřena určitě do konce tohoto týdne, dále Vás budeme informovat.

V případě, že potřebujete žádat o ošetřovné postupujte následovně:

 • Žádost vyplňuje zaměstnanec na stránkách MPSV (při nové žádosti musí vygenerovat číslo žádosti, které používá po celou dobu trvání OČR).
 • V případě, že zaměstnanec nemá možnost si Žádost o ošetřovné sám vygenerovat na stránkách MPSV (např. nemá PC apod.) požádá jinou osobu (např. vedoucího organizace, ředitele apod.) o vygenerování Žádosti o ošetřovné včetně čísla žádosti, které následně vyplní ručně.
 • Po vygenerování čísla žádosti lze vytisknout a vyplnit dle přiloženého návodu nebo v PC a pak vytisknout (tisk/export do PDF)
 • Zaměstnanec vyplněnou žádost podepíše a předá zaměstnavateli.

Link pro žádost k vyplnění https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd - poté "Vyplnit tiskopis"

 

O Ošetřovné z důvodu karantény žádají rodiče, jejichž děti chodí do Oddělení Žabiček a  byly přítomny v období od 13. do 15.10 a karanténa by jim měla být nařízena hygieniky. 

Covid 19 v MŠ

Vážení rodiče,

musim vám bohužel oznámit, že některé z vás v nejbližších dnech oslovi KHS ohledně testování vašich dětí z důvodu kontaktu dětí v MŠ s covid pozitivním. 

V pondělí bude proto MŠ uzavřena, v dalších dnech zřejmě také.

Nemám ještě přesné informace z hygieny, vše vám upřesním ihned, jak informace obdržím. 

Děkuji za pochopení nenadálé situace. Sledujte aplikaci "školka v mobilu" nebo web MŠ.

Mgr. Ivana Hřebíková, ředitelka školy

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)