Prázdniny ve školce

Vážení rodiče,

prosíme nahlaste nebo odhlaste telefonicky či mailem do 15.6.2020 své dítě na prázdninový provoz MŠ (období od 1.7.2020 do 10.7.2020, 6.7. je státní svátek).

 

za kolektiv MŠ Katka Železníková

Podmínky účasti dětí na výuce v MŠ 2

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, že většina personálu spadá do skupiny rizikových osob musíme otevřít za velmi přísných hygienických opatření.

Přihlášené děti, jejichž rodiče podepíší čestné prohlášení (viz článek "Podmínky účasti dětí na výuce"),  budou do tříd rovnoměrně rozděleny, může se tedy stát, že Vaše dítě bude docházet do jiné třídy, než ve které bylo zvyklé - týká se zatím především dětí z Oddělení Žabiček.

Podle Školského zákona musíme dodržovat i tzv. překrývání pedagogů, z tohoto důvodu bude provoz MŠ zkrácen (do 16 hodin), jelikož pedagogové nemohou přecházet mezi odděleními a oddělení nemohou být v současné situaci spojována.

 

Vedení MŠ

 

úkoly pro děti 8

Vážení rodiče,

posíláme zase Matýskův příběh a várku úkolů pro vaše ratolesti.

 

 • Matýskovy příběhy - opět příběh přečteme, klademe otátky k textu, popř.  necháme dítětem převyprávět; šnečky hledejte na procházce, šneka si vymodelujte, upečte z těsta,nakreslete, namalujte - dle možností a fantazie (:
 • diktát - prostorová orientace - do okýnek dle pokynů můžete zakreslit i jiné obrázky, které vás zrovna napadnou, nebo které dítě kreslí rádo. Důležité je, aby obrázek správně umístilo. Můžete trénovat i třeba při prostírání stolu, uklízení hraček atp.

 

 • hláska "S" a  "Š" ve slově - kromě práce s pracovním listem lze opět procvičovat i na procházce (: -   je ve slově "šnek" Š ?   (:(: atp.
 • první hláska - na barevném obrázku je barevný předmět, pojmenujeme jej a určíme první hlásku. V příslušném čtverečku hledáme černobílý předmět, který začíná na stejnou hlásku jako předmět na barevném obrázku. Jakmile ho najdeme, vybarvíme.
 • roční období - zopakujte názvosloví ročních období a jejich charakteristiku, poté děti přiřazují k symbolům jednotlivé činnosti či předměty, které jsou zde vyobrazené

přejeme Vám hezké a pohodové  chvíle s dětmi a hooodně zdravíčka

za paní učitelky Katka

 

 

Podmínky účasti výuky v MŠ

Vážení rodiče,

pokud jste se rozhodli pro opětovnou docházku vašich dětí do MŠ, je naší povinností, na základě manuálu vydaného MŠMT ČR, Vám ještě sdělit, kromě již sděleného - viz článek "otevření MŠ",  následující informace:

 

 • při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - viz příloha,

 

 • i nadále bude velmi přísný hygienický režim a ranní filtr při příchodu dětí do MŠ,

 

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 

Za kolektiv MŠ Katka Železníková

 

Attachments:
Download this file (dokument msmt -prohlaseni.pdf)dokument msmt -prohlaseni.pdf[ ]268 kB

úkoly pro děti 7

Vážení rodiče,

posíláme další úkoly pro děti, snad si některé vyberete a sdětmi uděláte. Otevření MŠ se blíží - nezapomeňte nahlásit nebo odhlásit docházku dítěte do MŠ - viz článek "Otevření MŠ".

 • Matýskovy příběhy - opět dětem přečtěte a dotazujte se na události v textu, děti se mohou snažit příběh převyprávět sami.
 • Logopedická pohádka - určeno předškolákům - obrázkové čtení - děti čtou s vámi, procvičujeme hlásku "S", u jednotlivých slov děti mohou určit, zda je hláska na začátku, na konci či uprostřed slova. Samozřejmě opět je možno dítětem pohádku převyprávět samostatně (:
 • První hláska - určeno předškolákům - hláska ve slově - urči první a poslední hlásku ve slově, kdo zvládne krátká slova vyhláskovat celá - supeeer 1*
 • Počty - kreslíme  puntíky, čísla nejsou nutná - počet puntíků musí odpovídat počtu včeliček, včeličky je možno na závěr vybarvit (:
 • Kostky, hrajeme si (: - postavte dětem jednoduchou stavbu z kostek-vzor a jejich úkolem je postavit podle vašeho vzoru to samé; samozřejmě si následně můžete role vyměnit
 • Záhadný název souboru - grafomotorické cvičení - obtáhneme obrysy obrázku a poté vybarvíme.

 

Hezké dny s dětmi za učitelky MŠ přeje Katka

Attachments:
Download this file (cb9cff08909a5b69ad009f6a71500537.jpg)cb9cff08909a5b69ad009f6a71500537.jpg[ ]17 kB
Download this file (kostky.jpg)kostky.jpg[ ]6 kB
Download this file (logopedická pohádka.jpg)logopedická pohádka.jpg[ ]17 kB
Download this file (Matýsek1.pdf)Matýsek1.pdf[ ]113 kB
Download this file (Matýsek2.pdf)Matýsek2.pdf[ ]51 kB
Download this file (počty .jpg)počty .jpg[ ]42 kB
Download this file (první hláska.jpg)první hláska.jpg[ ]25 kB

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)