Akce v červnu 2020

Akce červen 2020

8.6.2020 přijede do MŠ dopoledne divadélko

16.6.2020 přijede do MŠ fotograf

25.6. Rozloučení s předškoláky - dopoledne

26.6. Divadlo v MŠ - dopoledne                                

Přijaté děti pro školní rok 2020-21

2071 2076
2025 2107
2024 2031
2029 2106
2070 2075
2023 2073
2032 2077

 

Vážení rodiče,

výše uvádíme registrační čísla dětí, které byly přijaté k docházce do MŠ Klíčany pro školní rok 2020-21.

Žádáme rodiče dětí, jejichž děti byly přijaté, aby si  ve dnech 15.-19.6. v rozmezí mezi 7 - 16 hodinou přišli do MŠ vyzvednout evidenční listy a informace potřebné k nástupu dítěte do MŠ. Třídní schůzka proběhne v prvním zářiovém týdnu, rozdělení dětí do oddělení bude možné zjistit v posledním srpnovém týdnu v MŠ, popř. telefonicky.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte, bude zasláno poštou. 

 

Ředitelka MŠ

Prázdniny ve školce

Vážení rodiče,

prosíme nahlaste nebo odhlaste telefonicky či mailem do 15.6.2020 své dítě na prázdninový provoz MŠ (období od 1.7.2020 do 10.7.2020, 6.7. je státní svátek).

 

za kolektiv MŠ Katka Železníková

Podmínky účasti dětí na výuce v MŠ 2

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, že většina personálu spadá do skupiny rizikových osob musíme otevřít za velmi přísných hygienických opatření.

Přihlášené děti, jejichž rodiče podepíší čestné prohlášení (viz článek "Podmínky účasti dětí na výuce"),  budou do tříd rovnoměrně rozděleny, může se tedy stát, že Vaše dítě bude docházet do jiné třídy, než ve které bylo zvyklé - týká se zatím především dětí z Oddělení Žabiček.

Podle Školského zákona musíme dodržovat i tzv. překrývání pedagogů, z tohoto důvodu bude provoz MŠ zkrácen (do 16 hodin), jelikož pedagogové nemohou přecházet mezi odděleními a oddělení nemohou být v současné situaci spojována.

 

Vedení MŠ

 

úkoly pro děti 8

Vážení rodiče,

posíláme zase Matýskův příběh a várku úkolů pro vaše ratolesti.

 

  • Matýskovy příběhy - opět příběh přečteme, klademe otátky k textu, popř.  necháme dítětem převyprávět; šnečky hledejte na procházce, šneka si vymodelujte, upečte z těsta,nakreslete, namalujte - dle možností a fantazie (:
  • diktát - prostorová orientace - do okýnek dle pokynů můžete zakreslit i jiné obrázky, které vás zrovna napadnou, nebo které dítě kreslí rádo. Důležité je, aby obrázek správně umístilo. Můžete trénovat i třeba při prostírání stolu, uklízení hraček atp.

 

  • hláska "S" a  "Š" ve slově - kromě práce s pracovním listem lze opět procvičovat i na procházce (: -   je ve slově "šnek" Š ?   (:(: atp.
  • první hláska - na barevném obrázku je barevný předmět, pojmenujeme jej a určíme první hlásku. V příslušném čtverečku hledáme černobílý předmět, který začíná na stejnou hlásku jako předmět na barevném obrázku. Jakmile ho najdeme, vybarvíme.
  • roční období - zopakujte názvosloví ročních období a jejich charakteristiku, poté děti přiřazují k symbolům jednotlivé činnosti či předměty, které jsou zde vyobrazené

přejeme Vám hezké a pohodové  chvíle s dětmi a hooodně zdravíčka

za paní učitelky Katka

 

 

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)