úkoly pro děti 6

Milí rodičové, 

zatím nevíme kdy, jestli, a za jakých podmínek MŠ otevřeme.

Posílám Vám zase pár nápadů, jak rozvíjet své děti doma. Předpokládám, že chodíte s dětmi ven tak neustále opakujte názvosloví jarních rostlin a hmyzu, povídejte si klasické pohádky atp. Připomeňte si s dětmi také tradici pálení čarodějnic -  přikládám nějaké pracovní listy s touto tématikou....

  • HMYZ - karta s obrázky hmyzu (lze samozřejmě využít jakýkoliv jiný materiál) - řekni, co je na obrázku a např. spočítej slabiky, řekni první hlásku
  • KDE BYDLÍ - opět pojmenovat a následně spojit - tedy přiřadit, co k čemu patří
  • POČTY - dítě vybarví pole, které odpovídá počtu hmyzu, či jiné havěti (:
  • Obrázky k pohádce O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE - nejdříve dětem řekněte nebo přečtěte pohádku vy, a pak je nechte za pomoci obrázků vyprávět
  • MALOVANÉ ČTENÍ, veršovaná pohádka - vy čtete text a děti doplňují názvy obrázků ve správném mluvnickém tvaru (skloňování, časování atp.)
  • LET ČARODĚJKY - grafomotorické cvičení - obtáhneme dráhu čarodějčina letu, na jiný papír může dítě vytvořit obdobnou - dáváme pozor na držení tužky a uvolnění zápěstí
  • NETOPÝR - bludiště, vyznačte správnou cestu
  • PAVOUK - pracujte dle zadání na pracovním listě - poměrně obtížné

 

Hodně hezkých chvil s dětmi a zdraví vám za všechny ze školky přeje Katka Ž.

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)