Podmínky účasti dětí na výuce v MŠ 2

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, že většina personálu spadá do skupiny rizikových osob musíme otevřít za velmi přísných hygienických opatření.

Přihlášené děti, jejichž rodiče podepíší čestné prohlášení (viz článek "Podmínky účasti dětí na výuce"),  budou do tříd rovnoměrně rozděleny, může se tedy stát, že Vaše dítě bude docházet do jiné třídy, než ve které bylo zvyklé - týká se zatím především dětí z Oddělení Žabiček.

Podle Školského zákona musíme dodržovat i tzv. překrývání pedagogů, z tohoto důvodu bude provoz MŠ zkrácen (do 16 hodin), jelikož pedagogové nemohou přecházet mezi odděleními a oddělení nemohou být v současné situaci spojována.

 

Vedení MŠ

 

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)