Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021-22

Zápis do MŠ se uskuteční prezenčně ve středu 12.5.2021 od 15:30 do 17:00 hodin za zvýšených bezpečnostních a hygienických opatření.

S sebou mějte OP zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku dítěte do MŠ (ke stažení na webu MŠ) opatřenou evidenčním číslem přihlášky - o ně si zažádejte prostřednicvím tel. čísel: 736481578 nebo 731315843 nebo osobně (viz dále). Evidenční čísla s formulářem přihlášky budou v MŠ k dispozici k vyzvednutí od 28.4.2021 na základě telefonické domluvy. Je nezbytné, aby byla přihláška potvrzena i dětským lékařem. Pokud z nějakého důvodu nemůžete potvrzení lékaře zajistit, přiložte k přihlášce čestné prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti dítěte k nástupu do MŠ a kopii očkovacího průkazu.

Dále je možné zapsat dítě bez osobního kontaktu, a to tak, že pošlete podepsanou a řádně vyplněnou přihlášku opatřenou evidenčním číslem (zažádáte si o ně telefonicky - viz výše) prostřednictvím:

  • datové schránky v období od 10.5. do 16.5.21
  • e - mailem, který musí být opatřen elektronickým podpisem od 10.5. do 16.5.21
  • poštou  - doručení do MŠ od 10.5. do 16.5.21

Dítě je možné přihlásit k individuálnímu vzdělávání, tzn. bez docházky do MŠ. Zákonný zástupce oznámí písemně v době zápisu zájem o

individuální vzdělávání dítěte předškolního věku - nejpozději do konce května. Individuální vzdělávání se uskutečňuje  následně bez docházky

dítěte do MŠ, termíny pro ověřování očekávaných výstupů jsou v průběhu listopadu či prosince. Jejich termín bude upřesněn a je pro zákonné

zástupce závazný. U ověřování očekávaných výstupů musí být dítě přítomno. Obvyklé pro ověřování očekávaných výstupů je:

doložení portfolia dítěte, které se bude skládat z výtvarných prací, grafických a pracovních listů, fotografií (např. dětských staveb, her a výletů) ze seznamu doporučených básní, písní, literatury, návštěv dětských výstav a divadelních představení. Ověřování osvojování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru nad protfoliem.

 

Do MŠ jsou přijímány děti dle kritérií zveřejněných na  našich webových stránkách a podle §50 Zákona o ochraně veřejného zdraví děti, které se podrobily povinnému očkování.

ředitelka školy

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)