Docházka do MŠ a testování

MŠ je od 12.4.2021 otevřena pro děti, které plní povinnou školní docházku a mimořádně také pro děti zaměstnanců IZS.

Aby se děti mohly účastnit prezenční výuky (ta bude probíhat v Oddělení Žabičky - max. 15 dětí), musí být testovány na COVID-19. Testování bude probíhat 2x týdně každé pondělí a čtvrtek antigen.testy, v případě PCR testu 1x týdně, za přítomnosti asistence zákonného zástupce a pedagoga. Výsledek testu bude znám po 15 minutách od odběru. V případě pozitivního testu si zákonný zástupce odvádí dítě domů a zajistí mu PCR test. Pokud je tento negativní, mohou dítě přivést do MŠ. 

Oddělení rybiček bude sloužit jako testovací místnost. Ráno svůj příchod ohlaste v Oddělení Žabiček, a poté se odeberte k bočnímu vchodu - Oddělení Rybiček.  

Testováno může být dítě, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění, zákonní zástupci dětí nevstupují do budovy MŠ pokud cítí přiznaky virového onemocnění nebo jsou v karanténě. 

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání v MŠ z důvodu neúčasti na testování, je jeho absence školou omluvená a škola takovým dětem poskytne přiměřenou formu studijní podpory. 

Milí rodiče, žádáme Vás o zpětnou vazbu na mobilní tel.: Dostaví se Vaše dítě k prezenční výuce a souhlasíte s testováním? Uveďte čas, kdy vám vyhovuje příchod do MŠ, a který tak můžete dodržet (počítejte s 15 minutami, kdy se čeká na výsledek testu).

 

Vedení MŠ

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)