Přijaté děti pro školní rok 2021/22

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ Klíčany.

Ředitelka MŠ Klíčany rozhodla podle § 34 školského zákona a na základě žádosti zákonných zástupců dítěte o přijetí těchto dětí ,v souladu s platnými kritérii, k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021.

Evidenční čísla přijatých dětí:

2106

2134

2105

2125

2120

2115

2132

2113

2119

2131

2109

2108

2104

2111 Mgr.Ivana Hřebíková

V Klíčanech 24.5.2021

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)