Podmínky otevření MŠ, platba

Vážení rodiče,

nadešel čas, kdy se naše škola opět otvírá dětem, a sice 1.9.2021.

Děti ve školce budou bez roušek, ani testování není potřeba. Rodiče při vstupu do prostor MŠ musí mít respirátor a použít desinfekci na ruce. Do školky jsou přijímány pouze děti, které nevykazují známky infekčního onemocnění (např. rýma, kašel, vyrážka…).

Upozorňuji na změnu výše školného – z 500,-Kč na 550,- Kč, stravné zůstává nezměněno 860,- Kč. Celkem tedy posílejte do MŠ 1410,- Kč vždy do 15. dne v měsíci na účet č. 19-428635349/0800, variabilní symbol, který jste v MŠ obdrželi, zůstává stejný. Rodiče nově přijatých dětí obdrží v.s. při příchodu do MŠ.

Přeplatky za školní rok 2020/21 obdržíte během září 2021. Děti plnící povinnou školní docházku – předškoláci neplatí školné.

Ředitelka školy

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)