Kroužky 2021-22

Kroužky v MŠ

Angličtina

Angličtina v naší MŠ. Vede jí pí. Drahomíra Vachalcová. V kurzu je max. 8 dětí, cena jedné vyučovací hodiny činí 45,- Kč, trvá 30 minut. Své

děti můžete přihlásit i telefonicky na tel.: 604388695. Angličtina bude v pondělí a ve středu od 15:30 hodin.

Dramatický kroužek – hrajeme si s pohádkou

V kroužku se děti seznámí s klasickými českými pohádkami, budeme hrát divadlo – loutkové, pantomimu či činohru, zkusíme pohádky sami vyprávět, zazpívat,

recitovat. Vyrobíme si loutky, kostýmy, kulisy.

Cílem je podpořit vyjadřovací schopnosti dětí. Výhodou je počet dětí v kroužku – max. 10

Kroužek bude pravděpodobně probíhat od října v pondělí od 16:10 hodin. Cena 50 Kč,- za vyuč. Hodinu (40 minut). Kroužek vede Kateřina Železníková (učitelka

Rybiček)

Hudební kroužek

V kroužku se zaměřujeme na rozvoj sluchového vnímání, zpíváme písničky, provádíme dechová cvičení, rytmizujeme na Orffovy nástroje, hrou doprovázíme hudební

ukázky různých hudebních skladeb, učíme se hrát na flétnu. Výhodou je počet dětí v kroužku – max. 10 – 12.

Kroužek bude probíhat od října v úterý od 15:30 hodin. Cena 50,- Kč za vyuč. hodinu (40 minut). ). Kroužek vede Kateřina Železníková (učitelka Rybiček)

                                                                                     

Těšíme se na vaše děti

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)