Zápis do MŠ pro školní rok 2024-25

Zápis do MŠ se uskuteční prezenčně ve středu 15.5.2024 od 15:30 do 17:00 hodin. Tento Zápis je platný také pro cizince, kterým je poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

S sebou mějte:

  • OP zákonného zástupce,

  • rodný list dítěte,

  • potvrzení o trvalém pobytu dítěte pokud není totožný s rodičem,

  • přihlášku dítěte do MŠ podepsanou oběma rodiči (ke stažení na webu MŠ) opatřenou evidenčním číslem přihlášky - o ně si zažádejte prostřednicvím tel. čísel:736481578 nebo 731315843 nebo osobně (viz dále),. Evidenční čísla s formulářem přihlášky budou v MŠ k dispozici k vyzvednutí od 15.4.2024 na základětelefonické domluvy. Je nezbytné, aby byla přihláška potvrzena i dětským lékařem. Přihlášky se podávají v českém jazyce, ředitel akceptuje i dvojjazyčnou přihlášku

Dále je možné zapsat dítě bez osobního kontaktu, a to tak, že pošlete oběma rodiči podepsanou a řádně vyplněnou přihlášku opatřenou evidenčním číslem (zažádáte si o ně telefonicky - viz výše) prostřednictvím:

  • datové schránky do 15.5.24

  • e - mailem, který musí být opatřen elektronickým podpisem do 15.5.24

  • poštou  - doručení do MŠ do 15.5.2024

Dítě je možné přihlásit k individuálnímu vzdělávání, tzn. bez docházky do MŠ. Zákonný zástupce oznámí písemně v době zápisu zájem o individuální vzdělávání dítěte předškolního věku - nejpozději do konce května. Individuální vzdělávání se uskutečňuje  následně bez docházky dítěte do MŠ. Termíny pro ověřování očekávaných výstupů jsou v průběhu listopadu či prosince. Jejich termín bude upřesněn a je pro zákonné zástupce závazný. U ověřování očekávaných výstupů musí být dítě přítomno. 

Obvyklé pro ověřování očekávaných výstupů je:

doložení portfolia dítěte, které se bude skládat z výtvarných prací, grafických a pracovních listů, fotografií (např. dětských staveb, her a výletů) ze seznamu doporučených básní, písní, literatury, návštěv dětských výstav a divadelních představení. Ověřování osvojování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru nad protfoliem.

Do MŠ jsou přijímány děti dle kritérií zveřejněných na našich webových stránkách a podle §50 Zákona o ochraně veřejného zdraví děti, které se podrobily povinnému očkování.

ředitelka školy

 

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)