Kritéria přijetí

Mateřská škola Klíčany, Ke školce 39, 250 69 Vodochody

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Klíčany

pro rok 2023/24

V Klíčanech 28.2.2023

č.j. V-10/2023

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí podle ustanovení § 34,§165 odst.2 písm.b a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb.v platném znění (školský zákon),v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.v platném znění (správní řád).

  1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání a děti s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem v Obci Klíčany.

  1. Děti s trvalým pobytem v Klíčanech, seřazené od nejstaršího po nejmladší a z obcí, které mají podepsanou Smlouvu o spolupráci s Obcí Klíčany (spádová obec Sedlec, poté Veliká Ves).

3. Ostatní děti, které nemají místo pobytu v Klíčanech, podle věku od nejstarších po nejmladší.

4. Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole uvedený v rejstříku škol a školských zařízení.

Děti přijímáme od září, pokud je volná kapacita školy, přijímáme děti i v průběhu školního roku.

Mgr. Ivana Hřebíková

ředitelka školy

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)