Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Klíčany pro rok 2018/19

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Klíčany pro rok 2018/19

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí podle ustanovení §34, §165 odst. 2 písm. b a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon), v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. v platném znění (správní řád).

1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání a děti s odkladem školní docházky s trvalým pobytem v Obci Klíčany a přednostně obcích, které mají podepsanou Smlouvu o spolupráci s Obcí Klíčany (spádová obec).

2. Děti, které  dovrší k 31.8.2018 nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem v Klíčanech, seřazené od nejstaršího po nejmladší.

3. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v Klíčanech, podle věku od nejstarších po nejmladší.

4. Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole uvedený v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Děti přijímáme od září, pokud je volná kapacita školy, přijímáme děti i v průběhu školního roku.

 

Mgr. Ivana Hřebíková, ředitelka školy

Adresa

MŠ Klíčany
Ke školce 39
250 69 Vodochody

Kontakt

Telefon: 284 89 14 06
Mobil: 736 481 578 - přízemí MŠ (Žabičky)
Mobil: 731 315 843 - patro MŠ (Rybičky)